„STOP PRZEMOCY W CYBERPRZESTRZENI”

Wczorajsze posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki z udziałem zastępcy komendanta KPP w Wołominie.

Ruszamy z powiatowym programem „STOP PRZEMOCY W CYBERPRZESTRZENI”

Program, który skierowany będzie do rodziców i nauczycieli z terenu powiatu wołomińskiego rozpocznie konferencja z udziałem takich autorytetów jak prof. dr hab. Józef Bednarek, czy dr Anna Andrzejewska.

Cała akcja będzie mieć charakter edukacyjno – uświadamiający i zostanie poszerzona o zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

Traktujemy ten problem bardzo poważnie, dlatego już dziś przygotowujemy się do wrześniowego startu – systemowo i rzetelnie. Cała Komisja, Dyrekcje powiatowych szkół, poradni oraz KPP są ZA!

13083355_1067036213364308_3250139768607020619_n

Problem z tzw. „żółtymi przyciskami”!

W związku ze zgłoszeniami Mieszkańców Marek złożyłem dziś w warszawskim oddziale GDDKiA pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli wszystkich tzw. „żółtych przycisków” przy przejściach dla pieszych na odcinku DK8 w Markach. Miejmy nadzieję, że GDDKiA podejmie działania w możliwe szybkim terminie, co pozwoliłoby uniknąć wielu nieprzyjemnych dla bezpieczeństwa sytuacji, o których wspominają sami Mieszkańcy.

Treść pisma:

W związku z głosami mieszkańców Marek, którzy informują o wadliwie działających urządzeniach – tzw. żółtych przyciskach dla pieszych, zamontowanych przy przejściach na odcinku DK nr 8 w Markach – zwracam się do Pana Dyrektora z następującym apelem:

Proszę o przeprowadzenie kontroli ww. urządzeń na terenie Miasta Marki (DK nr 8) w możliwie szybkim terminie.

Z informacji mieszkańców Marek wynika, że dochodzi do sytuacji, w których to przez dłuższy okres czasu, mimo wciśnięcia wspomnianego wyżej przycisku – nie zmienia się sygnalizacja świetlna umożliwiająca bezpieczne przejście pieszych przez jezdnię ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego. Ostatnie zgłoszenia dotyczyły m. in. przejścia dla pieszych w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera. Powyższe zdarzenia powodowały sytuacje, w których to piesi zmuszeni byli do przechodzenia przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle, co nie powinno mieć miejsca.

Dodatkowym argumentem do podjęcia niezwłocznych działań jest fakt, iż DK nr 8 jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem samochodowym w kraju, dlatego nie możemy dopuszczać do ww. sytuacji, w których to zagrożone jest zdrowie i życie mieszkańców Marek.

Z góry dziękuję za podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

13007116_1061839467217316_3490301540238855901_n

13007163_1061839420550654_1947894669265747159_n

Poprawa obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Mimo wyjaśnień dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprawie obsługi pacjentów – zostanie podjęta stosowna uchwała na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej, o czym poniżej. Dodatkowo Zarząd Powiatu, jak i sam starosta prowadzi rozmowy i działania w celu poprawy świadczonych usług, a dyrekcja szpitala zobowiązała się do podjęcia działań naprawczych w celu poprawy obsługi pacjentów w swojej placówce. Mam nadzieję, że wszystko to przełoży się na zadowolenie pacjentów gmin powiatu wołomińskiego.

Odpowiedź na moją interpelację w sprawie obsługi pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Wołominie, a w szczególności na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR):

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=26316

odp interp.szpital-page-001

Dla bezpieczeństwa mareckich uczniów!

Projekty: „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w mareckich szkołach? Tak! To możliwe! Trzeba jedynie dopełnić formalności.

13007342_921374481314939_137087024153188419_n

Poniżej treść pisma, które złożyłem na ręce Burmistrza Jacka Orycha:

W dniu 6.04.2016 roku odbyłem spotkanie z dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców, którzy codziennie pokonują drogę do mareckich szkół podstawowych. Z uwagi z dynamicznym rozwojem miasta, stale zwiększającą się liczbą mieszkańców, a także zwiększającym się ruchem samochodów wspomniana droga do szkoły nie zawsze jest w pełni bezpieczna, co potwierdza się w opiniach rodziców dzieci.

Efektem ww. spotkania jest fakt uzyskania zgody na przeprowadzenie w mareckich szkołach podstawowych akcji „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Akcje z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz udziałem instruktorów, funkcjonariuszy komendy policji, czy służb ratowniczych mają na celu wspieranie działań edukacji komunikacyjnej wśród uczniów szkół. Dodatkowo uczestnicy akcji otrzymują różnego rodzaju nagrody, tj. np. zestawy rowerowe, kaski, odblaski, itp. Jedynym warunkiem zorganizowania ww. akcji jest formalne zgłoszenie szkół przez przedstawiciela samorządu, którym w tym przypadku jest Burmistrz Miasta Marki.

W związku z tym, zwracam się do Pana Burmistrza z wnioskiem o zgłoszenie mareckich szkół podstawowych do udziału w ww. akcjach. W pierwszej kolejności, co jest wynikiem ustaleń ze spotkania proszę o zgłoszenie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3, wskazując po dwa terminy w okresach: przed wakacjami oraz we wrześniu tego roku. Oficjalne wystąpienie należy skierować do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Z góry dziękuję za przychylność w przedmiotowej sprawie. Jestem przekonany, że powyższe działania pozytywnie wpłyną na edukację komunikacyjną wśród uczniów mareckich szkół.

 

 

Tour de Pologne na ziemiach powiatu wołomińskiego.

W tym roku Tour de Pologne zawita na ziemie powiatu wołomińskiego, a dokładnie do Radzymina, gdzie 12 lipca 2016 r. wystartuje już 73 raz jeden z największych na świecie wyścigów kolarskich. Na prośbę starosty wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego reprezentowałem, wraz z Tomaszem Kalatą Powiat Wołomiński na oficjalnej prezentacji tras tegorocznych zmagań. Będzie się działo…

Więcej na ten temat w EUROSPORT.ONET

20160404_142820.jpg

Remont ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki możliwy już w przyszłym roku.

Remont ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki możliwy już w przyszłym roku i tego się trzymajmy! Poniżej moja interpelacja w tej sprawie z dn. 15.03.2016 r. oraz odpowiedź starosty.

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…

Jeszcze w tym chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych przy wspomnianych ulicach w ramach ZIT (środki UE). Projekt całej inwestycji jest już na ostatniej prostej, więc trzymajmy kciuki za powodzenie całego przedsięwzięcia.

http://www.portalsamorzadowy.pl/…/mazowsze-sciezki-rowerowe…

Należy w tym miejscu podkreślić bardzo dobrą współpracę burmistrza Jacka Orycha z władzami Powiatu Wołomińskiego, a jak wiadomo tylko dobra współpraca jest szansą na końcowy sukces – naszej wspólnej inwestycji.

12072566_1051782951556301_2361590362738860368_n

NIE dla podziału województwa mazowieckiego!

Radni Powiatu Wołomińskiego zdecydowanie odrzucają pomysł obecnie rządzących dziś Polską! Nie ma naszej zgody na podział województwa mazowieckiego! Takie działanie przyniesie nieprzewidywalne do końca w skutkach szkody dla Powiatu Wołomińskiego.

Poniżej treść stanowiska:

W związku z pojawiającymi się zapowiedziami podziału administracyjnego województwa mazowieckiego, które wypowiadają czołowi politycy związani z partią rządzącą
Prawa i Sprawiedliwości, chcielibyśmy stanowczo zaprotestować takim działaniom. Uważamy, że ingerowanie w samorządy, a w tym konkretnym przypadku w jeden
z najprężniej i najdynamiczniej rozwijających się samorządów jakim jest Mazowsze – jest wielce szkodliwe. Wszystkie dane, którymi posługuje się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wskazują jednoznacznie, że podział województwa na dwa nowe, wpłynie negatywnie na rozwój tego regionu.

Jako radni Powiatu Wołomińskiego zgłaszamy swoje obawy m.in. o środki unijne, które
w momencie podziału Mazowsza mogą zostać zagrożone, a które wpływają i będą wpływać na rozwój naszej okolicy. Nie wyobrażamy sobie, aby planowane inwestycje związane chociażby z modernizacją Szpitala Powiatowego w Wołominie, czy infrastrukturą drogową mogły zostać niezrealizowane. To samo tyczy się realizowanej obecnie przez Urząd Marszałkowski inwestycji związanej z budową szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych „Drewnica” w Ząbkach, która może zostać zawieszona w wyniku podziału województwa mazowieckiego. Wiadomym jest, że szereg inwestycji na terenie Powiatu Wołomińskiego realizowanych jest przy udziale gmin, które w polityce długoterminowej, podobnie jak Starostwo planują swoje wydatki i wkład własny. Wspomniany już podział Mazowsza wprowadza na każdym szczeblu samorządu niepewność co do przyszłych inwestycji, co zdecydowanie utrudnia długofalowe planowanie działań w naszym regionie. Kolejnym argumentami, które wprowadzają niepokój są dochody z podatku CIT, które w przypadku podziału województwa mazowieckiego na dwa odrębne – ulegną nierównemu podziałowi sprawiając, że jedno z nowopowstałych województw stanie się jednym z najbiedniejszych w kraju.

Zwracamy również uwagę na fakt, iż podstawowym środkiem komunikacyjnym mieszkańców Powiatu Wołomińskiego jest kolei, która rozwija się dzięki prężnemu funkcjonowaniu Kolei Mazowieckich. Spółka, której tabory przewożą dziennie 170 tysięcy pasażerów może w wyniku podziału Mazowsza ulec podziałowi, co z pewnością osłabi jej pozycję i wprowadzi trudne do przewidzenia dziś konsekwencje – na upadku spółki kończąc. To jednak nie koniec naszych obaw, ponieważ jedną z kolejnych jest Wspólny Bilet, który udało się przywrócić na tzw. linii wołomińskiej po dwóch latach przerwy – zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców. Nowe podziały stwarzają realne ryzyko upadku tego potrzebnego dla Powiatu Wołomińskiego projektu.

Przy tych wszystkich wątpliwościach i obawach nie możemy zapominać o powiatowej oświacie, której reorganizację właśnie rozpoczęliśmy. Oświata na terenie Powiatu Wołomińskiego wymaga strategii rozwoju na długie lata, wymaga wyjścia naprzeciw nowym oczekiwaniom i zagrożeniom, które wynikają z szybkiego rozwoju naszego regionu. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli jako organ prowadzący zapewnimy naszym nauczycielom, opiekunom, dyrektorom i wszystkim pracownikom oświaty stabilizację i przewidywalność przyszłych działań. Podział województwa mazowieckiego będzie największym wrogiem wspomnianych zmian – na co nie możemy sobie dziś pozwolić.

W naszej ocenie nie widzimy racjonalnych podstaw do podziału Mazowsza. Widzimy jednak ogromne zagrożenie dla naszego regionu, dla Powiatu Wołomińskiego. W zeszłym roku obchodziliśmy 25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce, który w opinii większości
jest największym osiągnięciem naszego kraju ostatniego okresu. Samorząd lokalny ma silny mandat społeczny do oddziaływanie na swój region i w myśl reformy samorządowej
jest niezależny, dlatego sprzeciwiamy się odgórnym działaniom na szkodę Mazowsza, w tym Powiatu Wołomińskiego.

12472273_1048767025191227_4749611347145620770_n