W kwestii ul. Modrzewiowej i nie tylko…

Jak już pewnie wszyscy wiemy remont/przebudowa ul. Modrzewiowej planowana jest w ramach większego pakietu ulic w tym rejonie, m. in. wraz z ul. Sobieskiego i Karłowicza. Prace mają obejmować również oświetlenie drogowe. Jak już pewnie wszyscy wiemy całość ma być realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czego jednak nie wiemy?

Nie wiemy kiedy planowana jest realizacja tej inwestycji.

Z tej niewiedzy wynikają zgłoszenia Mieszkańców, a kilka z takich zgłoszeń dotyczyło np. oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej (temat tego pisma: https://arekwerelich.wordpress.com/…/oswietlenie…/). Mieszkańcy widząc przedłużające się procedury formalne, zwracają się z prośbą wprowadzenia doraźnych rozwiązań, czemu oczywiście nie można się dziwić.

W załączeniu odpowiedź UM na złożone przeze mnie pismo, z którego wynika, że trwa postępowanie wyłonienie wykonawcy w ramach formuły PPP.

Nowa BEZPŁATNA linia autobusowa Wołomin – Kobyłka – Zielonka – MARKI -Ząbki!

Jest to jedna z 5 nowych linii autobusowych, które planowane są do uruchomienia przez Powiat Wołomiński z początkiem 2023 roku.

Dokładna trasa autobusu obejmująca nasze miasto przedstawia się następująco:

Lipinki – Zagościniec – Helenów – Czarna – Wołomin – Kobyłka – Zielonka – Marki -Ząbki (przy M1) (zdjęcie w załączeniu).

Przejazdy będą bezpłatne dla wszystkich Mieszkańców.

Szczegółowy rozkład jazdy dla wszystkich 5 planowanych linii autobusowych zostanie udostępniony w najbliższym czasie.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne na terenie naszego powiatu.

Ostatnia nadzwyczajna sesja Rady #PowiatWołomiński została w większości poświęcona zakupowi nieruchomości w Ząbkach, która miałaby w przyszłości posłużyć dla czwartej poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie naszego powiatu. Mowa o dawnym budynku banku, przy ul. Skorupki 7a w Ząbkach, w którym można wygospodarować 14 pomieszczeń. Mankamentem tej nieruchomości z całą pewnością jest niewielka powierzchnia działki, co mocno ogranicza liczbę miejsc parkingowych. Oczywiście to bardzo wstępny etap sfinalizowania zakupu, ponieważ na wtorkowej sesji jako radni wyraziliśmy zgodę na zakup nieruchomości. To pozwoli Zarządowi podjąć już konkretne działania związane z zakupem. Trzeba jednak jeszcze wygrać licytację, czyli złożyć najlepszą ofertę.

Podczas sesji wyraziłem swoje obawy, jeśli w ww. lokalizacji miałaby się znajdować poradnia obejmująca rejonem nasze miasto (perspektywa kilku lat 2-3). Uważam bowiem, że brak bezpośredniego połączenia autobusowego oraz w zasadzie brak miejsc parkingowych będą dla Mieszkańców naszego miasta dużymi utrudnieniami. Warto wspomnieć, że ok. 9000 mareckich dzieci objętych jest opieką przez dzisiejszą poradnię w Zielonce, więc jeśli już mamy poprawiać dostępność do badań i konsultacji dla tych dzieci, to niech będzie to kompleksowa poprawa, również w kwestii dojazdu i parkingów.

Co prawda na sesji Starosta oraz Członkowie Zarządu zapewniali, że Miasto Ząbki gotowe jest do zapewnienia miejsc parkingowych w ramach przyszłego remontu ulicy, przy której znajduje się budynek, ale mówimy tu o miejscach ogólnodostępnych, a nie dedykowanych dla przyszłej poradni. Wiadomym jest, że gęsta zabudowa okolic wspomnianego budynku sprawi, że każde ogólnodostępne miejsce parkingowe będzie wykorzystane przez okolicznych Mieszkańców Ząbek.

W odpowiedzi na zadawane przeze mnie pytania Starosta potwierdził, że w dalszym ciągu brane jest pod uwagę uruchomienie filii poradni w Markach. Potwierdził również, że Starostwo nie otrzymało informacji zwrotnej z UM Marki potwierdzającej znalezienie odpowiedniej nieruchomości dla filii.

Z uwagi na powagę tematu, wspólnie z radnym Tomaszem Szturo zawnioskowaliśmy na Sesji, aby odbyło się otwarte posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, w pełni poświęcone funkcjonowaniu PPP na terenie naszego powiatu.

Niezmiennie wierzę w to, że uda się wypracować możliwie najlepsze rozwiązanie w kwestii PPP, co ma niebagatelne znaczenie dla Mieszkańców Marek.

Bezpłatne badania z krwi.

W imieniu #PowiatWołomiński zachęcam do zapoznania się akcją bezpłatnych badań profilaktycznych. Tym razem akcja dotyczy badań z krwi:

  • profil lipidowy,
  • hemoglobina glikowana
  • poziom witaminy D3.

Akcja w dniach 17 oraz 21 listopada w godzinach 8:00-12:00 w Przychodni Specjalistycznej (I piętro budynku głównego Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie).

Liczba miejsc ograniczona, Zapisy osobiście w Rejestracji Przychodni lub pod numerami telefonów: 📞 22 76 33 220 oraz 22 76 33 292.

Akcja finansowana z budżetu Powiatu Wołomińskiego.

Formalności związane z wnioskowaniem o paszport są teraz znacznie prostsze…

Po pierwsze – wniosek o wydanie paszportu można złożyć elektronicznie w wybranym punkcie paszportowym – bez konieczności wypełniania papierowego formularza przy okienku.

Po drugie – jeśli wypełniając wniosek podasz swój numer telefonu komórkowego lub e-mail, zostaniesz, że paszport jest gotowy do odbioru.

Po trzecie – przy odbiorze paszportu organ wydający będzie mógł potwierdzić Twoją tożsamość również na podstawie odcisku palca.

Nowe e-usługi to również:

✅ możliwość sprawdzenia swoich danych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych (RDP),

✅ możliwość sprawdzenia, czy paszport lub inny dokument paszportowy jest gotowy do odbioru,

✅ możliwość sprawdzenia ważności paszportu lub innego dokumentu paszportowego,

✅ osoby, które złożyły wniosek o paszport za granicą, będą mogły potwierdzić odbiór paszportu lub innego dokumentu paszportowego, który dostarczył kurier.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/…/teraz-paszport-uzyskasz-jeszcze

Dobrą informację jest również to, że już w grudniu Biuro Paszportowe będzie działało w nowej siedzibie Starostwa, przy ul. Wileńskiej, co z całą pewnością poprawi komfort i jakość obsługi Mieszkańców.

Oznakowanie, informujące o skręcie w kierunku Marek/Strugi (drogowskaz) na skrzyżowaniu DW631 z ul. Cmentarną.

Skrzyżowanie DW631 z ul. Cmentarną. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak oznakowania, informującego o skręcie w kierunku Marek (drogowskaz), co często powoduje hamowanie pojazdów w ostatniej chwili, tuż przed skrętem – szczególnie po zmroku (skrzyżowanie jest nieoświetlone). W tej sytuacji zwróciliśmy się z radną Ewą Rosą, Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztof Strzałkowski do Marszałka o montaż wspomnianego oznakowania, zgodnie z uwagami Mieszkańców.

Trwają poszukiwania lokalu dla filii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Markach.

Zarówno po stronie samorządu powiatowego, jak i gminnego jest wola uruchomienia filii poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Marek. W otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożone przez nas pismo (https://arekwerelich.wordpress.com/2022/10/27/potrzeba-szybkich-zmian-w-funkcjonowaniu-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-na-terenie-powiatu-wolominskiego/) dowiadujemy się, że UM Marki poszukuje lokalu do wynajęcia, który spełniałby wymogi Starostwa w kwestii funkcjonowania wspomnianej poradni. Marecki samorząd nie dysponuje takim lokalem w ramach posiadanych zasobów własnych. Czekamy zatem na pomyśle zakończenie poszukiwań, bo o tym, że filia w naszym mieście jest potrzebna wiedzą chyba wszyscy, z rodzicami mareckich dzieci na czele.

Oczywiście uruchomienie filii to moim zdaniem minimum, co należy zrobić w kwestii poprawy dostępności do badań oraz konsultacji, a także skrócenia czasu oczekiwania. Zmiana rejonów i uruchomienie filii jest rozwiązaniem na jakiś czas. Wydaje się zatem kwestią czasu, gdy będzie potrzeba powołania czwartej odrębnej placówki na terenie naszego powiatu i to byłoby z całą pewnością najlepszym rozwiązaniem.

Narodowy Dzień Niepodległości w Markach.

Pierwsza część mareckich obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę odbyła się w Mareckim Ośrodku Kultury. Było wspólne śpiewanie patriotycznych piosenek, był i tort dla Niepodległej. W tym roku udało się z całą rodzinką.

Wieczorne uroczystości niepodległościowe na Skwer Pamięci Narodowej w Markach z udziałem Mieszkańców, władz miasta oraz m. in. Kinga Gajewska poseł na Sejm RP. W tym wyjątkowym dniu miałem przyjemność reprezentować Jan Grabiec posła na Sejm RP, w imieniu którego wspólnie z radną Ewą Rosą złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem 10 Powieszonych. Kwiaty złożyła również delegacja Koalicja Obywatelska Marki