WYBIERAJ MĄDRZE, NIE ODBIERAJ INNYM SZANSY!

𝐒𝐎𝐑 𝐜𝐳𝐲 𝐍𝐨𝐜𝐧𝐚 𝐢 𝐒́𝐰𝐢𝐚̨𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐎𝐩𝐢𝐞𝐤𝐚 𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐨𝐭𝐧𝐚❓

To kluczowe pytanie w kontekście sprawnego funkcjonowania SOR-u. Jak się bowiem okazuje wiele osób zgłaszających się na Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinna się na nim znaleźć, ponieważ ich stan zdrowia kwalifikuje te osoby do korzystania z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Ciężko dziś ocenić, czy dzieje się to świadomie, czy z braku wiedzy pacjentów. Jedno jest pewne – w ten sposób zwiększa się obciążenie SOR-u, co w konsekwencji wydłuża czas oczekiwania oraz dezorganizuje pracę tego ważnego w każdym szpitalu oddziału.

Kiedy zatem udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a w jakich sytuacjach skorzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

​𝗦𝗭𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗡𝗬 𝗢𝗗𝗗𝗭𝗜𝗔Ł 𝗥𝗔𝗧𝗨𝗡𝗞𝗢𝗪𝗬 (𝗦𝗢𝗥)

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) – udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same.

Do SOR pacjent może zgłosić się bez skierowania.

Nie obowiązuje rejonizacja.

W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki.

O ko­lej­no­ści przy­jęć pa­cjen­tów nie de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­sze­nia na SOR, a stan zdro­wia we­ry­fi­ko­wa­ny przez per­so­nel me­dycz­ny❗

​ ​

Do SOR można zgłosić się np. w przypadku:

– urazu

– złamania

– zatrucia

– napadu drgawek

– utraty przytomności

– nasilonej duszności

– nagłego silnego bólu brzucha

– krwawienia z przewodu pokarmowego

– silnego krwawienia z dróg rodnych lub dróg moczowych

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.

​ ​

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania:

– recepty na stosowane przewlekle leki,

– konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,

– zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

– SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

– Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

​ ​

𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝗦𝗢𝗥 – https://szpitalwolomin.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-sor/

​ ​𝗡𝗢𝗖𝗡𝗔 𝗜 𝗦́𝗪𝗜𝗔̨𝗧𝗘𝗖𝗭𝗡𝗔 𝗢𝗣𝗜𝗘𝗞𝗔 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗢𝗧𝗡𝗔 (𝗡𝗶𝗦́𝗢𝗭)

​ ​Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy:

– od poniedziałku do piątku

– w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy

– bezpłatnie

– bez skierowania.

W ramach NiŚOZ pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

​ ​Z NiŚOZ możesz skorzystać w przypadku:

– nagłego zachorowania

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy środki domowe lub lekarstwa dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

​ ​

W ramach NiŚOZ nie można uzyskać:

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝗡𝗶𝗦́𝗢𝗭 – https://szpitalwolomin.pl/nocna-i-swiateczna-opieka…/

Tekst w dużej części opracowany przez Akademia NFZ.

Bezpieczeństwo w naszym mieście.

Dziś spotkałem się z komendantem Komisariatu Policji w Markach. Komisarz Marek Kosela 1 grudnia 2021 r. został powołany na to stanowisko.

Nie ukrywam, że spotkanie było wynikiem wielu wiadomości, które do mnie trafią ze strony Mieszkańców naszego miasta, ale również dyskusji, które rozgorzały w mediach społecznościowych. Zarówno wspomniane wiadomości, jak i dyskusje dotyczą bezpieczeństwa w naszym mieście. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni kradzieżami i włamaniami na terenie Marek, w niektórych sytuacjach daje się wyczuć bezradność Mieszkańców wobec zuchwałości przestępców, którzy są w stanie skutecznie uprzykrzyć życie w naszym mieście.

Problem jak zwykle jest złożony i wiele czynników składa się ogólnie na nie najlepszą sytuację w naszym mieście pod względem bezpieczeństwa.

– Po pierwsze rozwój naszego miasta na przełomie ostatnich lat, za czym nie poszły stosowne wzmocnienia kadrowe mareckiego komisariatu.

– Po drugie braki kadrowe obecnej obsady komisariatu, gdzie dziś jest 5, a za chwilę będzie 6 wakatów na 36 etatów, co sprawia ograniczenia w patrolowaniu ulic naszego miasta.

– Po trzecie ogólnie zła sytuacja kadrowa w szeregach Policji w kraju, z naciskiem na Warszawę i okolice. W KPP w Wołominie braki sięgają ok. 25%, to blisko setka funkcjonariuszy.

– Po czwarte powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w sposób naturalny spowodowało mniejsze zainteresowanie pracą w Policji na rzecz właśnie WOT.

– Po piąte fakt, że w wyniku braków funkcjonariuszy na terenie powiatu, to marecki patrol zostaje wykorzystywany jako pierwszy wolny do działań poza granicami naszego miasta.

– Po szóste specyfika naszego miasta, czyli duży obszar o stosunkowo małym zagęszczeniu Mieszkańców, w porównaniu np. do sąsiednich Ząbek, gdzie liczba funkcjonariuszy jest na podobnym poziomie.

– Po siódme pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju sprawia, że ludzie oszczędzając szukają okazji kupna taniej, okazyjniej. To w konsekwencji powoduje, że zwiększa się na takie okazyjne produkty popyt, a to dalej sprawia, że zwiększają się kradzieże np. kół samochodowych, itp.

Pan komendant zobrazował mi chyba wszystkie problemy, z którymi boryka się w codziennej pracy. Ja z kolei wskazałem najistotniejsze problemy, które zgłaszają Mieszkańcy, a że jestem dość dobrze poinformowany z uwagi na dobry kontakt z Mieszkańcami były one bardzo cenne dla Pana komendanta. Otrzymałem również zapewnienie pełnego wsparcia w sytuacji zgłoszeń, które w różnej formie będą do mnie trafiały ze strony Mieszkańców.

Wartym podkreślenia jest fakt, że mimo znacznie mniejszej obsady, marecka Policja ma porównywalne wyniki swoich działań do tej w Wołominie – liczba zgłoszeń jest zbliżona.

Ze swojej strony zapewniłem Pana komendanta, że będę zabiegał na różnych poziomach o uzupełnienie wolnych wakatów w mareckim komisariacie, a jeśli będzie to tylko możliwe o zwiększenie etatów.

To było bardzo dobre i cenne spotkanie. Oczywiście nie pierwsze i z całą pewnością nie ostatnie.

Z budżetu Powiatu Wołomińskiego stale wspieramy Komendę Powiatową Policji, finansując lub współfinansując zakup radiowozów i sprzętu.

Wsparcie dla maturzystów!

Do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński trafiło 450 KODÓW DOSTĘPOWYCH DO PLATFORMY LECTURUS. 
Maturzyści otrzymują dostęp do lekcji przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:
– języka polskiego
– matematyki
– języka angielskiego.
Ponad 25 lekcji z każdego przedmiotu, przerobienie materiału z całego etapu nauki w szkole średniej.

Ulica Pastelowa.

W imieniu Mieszkańców naszego miasta zwróciłem się do stosownego wydziału UM Marki w kwestii złego stanu nawierzchni ul. Pastelowej. Zdaję sobie sprawę, że lista ulic, która mogłaby być tematem tego zgłoszenia jest o wiele dłuższa. Niemniej jednak Mieszkańcy konkretnie tej ulicy poprosili mnie o wsparcie. Mam nadzieję, że UM podejmie działania w tej sprawie.

Przeciążone plecaki uczniów – pierwsza z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy w tej sprawie już jest. To odpowiedź z poziomu Powiatu.

Na tym etapie prosiliśmy o informacje na temat przeprowadzonych kontroli w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem poziomu nauczania. Okazało się, że szkoły ponadpodstawowe nie podlegały kontrolom, a w podstawówkach, tych kontrolowanych dochodziło do przekroczeń norm. Prosiłem również o informacje na temat prowadzonych działań na rzecz ograniczenia problemu przeciążonych plecaków szkolnych. Czytając odpowiedź na pytanie nr 4 zastanawiamy się, czy i na jaki poziom krajowy trafią informacje pokazujące ewidentny problem przeciążonych plecaków? Wiemy, że do Wojewódzkiej Stacji Epiemiologiczno – Sanitarnej, ale co dalej?

Ciszy odpowiedź na pytania 6 i 7, gdzie stwierdzono, że będą prowadzone kolejne kontrole, mamy nadzieję, że w większej liczbie placówek oświatowych i na większym terenie powiatu wołomińskiego – będziemy pytać o wyniki tych kontroli. Jeszcze bardziej cieszy deklaracja PSSE w Wołominie o przeprowadzeniu akcji edukacyjnej „Plecak ucznia a prawidłowa postawa”. Mamy nadzieję, że akcja choć w pewnym stopniu wpłynie na uzdrowienie obecnej sytuacji. Będziemy śledzić na bieżąco prowadzoną akcję i zapytamy o zakres przeprowadzonych działań w ramach tej akcji.

Podobne pismo skierowaliśmy do Burmistrza Miasta Marki, w odniesieniu do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest nasza gmina. Na dziś nie mamy jeszcze odpowiedzi. Po jej otrzymaniu i zebraniu wszelkich danych i informacji z tych pism podejmiemy kolejne działania, bo już dziś widać, że są one potrzebne.

Zdrowie dzieci i młodzieży nie jest nam obojętne i nie możemy biernie przyglądać się sytuacji, w której dzieci dźwigają przeciążone plecaki, niszcząc własne zdrowie – tylko dlatego, że dorośli lekceważą ten problem.

Poniżej link do pism, które złożyliśmy w ww. sprawie razem z radną Ewą Rosą:

.

Kolejny złom do usunięcia.

Kolejny złom do usunięcia – parking przed Przedszkolem Miejskim nr 2, przy ul. Dużej w Markach.

Dziś w imieniu Mieszkańców naszego miasta dokonałem stosownego zgłoszenia w mareckim UM. Mam nadzieję, że szybko uda się pozbyć tego pojazdu, tym bardziej, że miejsca parkingowe przed placówkami oświatowymi są bardzo potrzebne.

Kałuże od ogrodzenia do ogrodzenia.

Z uwagi na wiele zgłaszanych przez Mieszkańców tematów, zgłosiłem w stosownym wydziale UM Marki problem, który występuje w naszym mieście w wielu lokalizacjach.

Chodzi o zaleganie wody po opadach deszczu na mareckich drogach i nie chodzi tu o zwykłe kałuże, a o takie które uniemożliwiają swobodne poruszanie się Mieszkańców pieszo – od ogrodzenia do ogrodzenia. Problem ten występuje zarówno na drogach gruntowych, jak i asfaltowych, oczywiście z przewagą tych pierwszych.

W Szpitalu Powiatowym rusza poradnia laktacyjna.

W Przychodni Specjalistycznej Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie rusza poradnia laktacyjna.

Jako „Szpital Przyjazny Dziecku” placówka jest przygotowa, aby na każdym etapie wspierać mamy, przygotowujące się lub już karmiące piersią.🤱

Panie, które zaobserwują trudności z karmieniem lub chcą uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania, w poradni otrzymają fachową pomoc.

Konsultacji medycznych udziela Katarzyna Krawczyk lekarz pediatra i jednocześnie certyfikowany doradca laktacyjny, która specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów takich jak:

🔹 nadmiar lub niedobór pokarmu,

🔹 przystawianie dziecka do piersi,

🔹 niepokojąca waga dziecka,

🔹 sprawdzanie wędzidełka języka u niemowląt (i w razie potrzeby możliwy jest zabieg frenulotomii, czyli podcięcia wędzidełka).

Drogie Panie, pamiętajcie proszę, że kłopoty z karmieniem występują bardzo często i to żaden powód do wstydu. Fachowa pomoc daje szanse na szybkie wyjście z niełatwej sytuacji.

Szczegółowe informacje i zapisy na wizyty pod numerem tel. 22 76 33 922.