Opuszczona nieruchomość przy ul. Szpitalnej w Markach.

Jakiś czas temu na prośbę zaniepokojonych Mieszkańców naszego miasta – przede wszystkim rodziców dzieci i młodzieży, zwróciłem się do Burmistrza #MiastoMarki z pismem (https://marki.net.pl/wpis-130597-opuszczona_nieruchomosc…). Chodziło o stosunkowo łatwy dostęp do budynku oraz fakt, że we wspomnianym budynku znajduje się melina dla narkomanów.

W otrzymanej odpowiedzi możemy przeczytać, że problem znany jest UM Marki, a sam budynek jest na bieżąco monitorowany pod względem zabezpieczenia go przed wtargnięciami osób niepowołanych.

W tej sytuacji należy zapytać Mieszkańców, czy faktycznie działania prowadzone przez stosowny wydział UM są wystarczające, a problem z dostępem do budynku został wyeliminowany?

Czekam na Państwa opinie w komentarzach.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Dziki w mieście – odpowiedź Starosty Wołomińskiego na nasze pismo.

Z uwagi na fakt, że temat dzików w miastach #PowiatWołomiński, w tym na terenie naszego miasta budzi coraz więcej emocji – zwróciliśmy się wspólnie z radną Ewą Rosą do Starosty Wołomińskiego o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Poniżej zamieszczam odpowiedź Starosty.

Link do naszego pisma (interpelacji):

https://arekwerelich.wordpress.com/…/dziki-w-miescie…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie#MZDW podpisał umowę na wykonanie sygnalizacji. To tymczasowe rozwiązanie z całą pewnością poprawi obecną sytuację. Już niebawem będzie zdecydowanie bezpieczniej.

W kosztach realizacji partycypują samorządy #PowiatWołomiński oraz #MiastoMarki (po 50 000 zł każdy).

Działamy wspólnie z Ewą Rosą Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof StrzałkowskiPiotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa MazowieckiegoAdam Łossan Tomasz Szturo Artur Rola

Wielkie dzięki za wsparcie Grzegorz Obłękowski dyrektor MZDW

Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego „Konne”.

Z Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki rozmawialiśmy m. in. o zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika wodnego „Konne”. Z całą pewnością jest to teren, który należy oddać Mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Ma potencjał, który można pięknie wykorzystać. Oczywiście pieniążki, pieniążki i jeszcze raz pieniążki, więc należy spodziewać się realizacji rozłożonej w czasie, podzielonej na etapy. Już niebawem Burmistrz przedstawi informacje w tej sprawie.

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa

Dla poprawy bezpieczeństwa – przejazd dla rowerzystów na skrzyżowaniu Sportowa/Zajączka.

Przejazd dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Sportowa/Zajączka to temat mojego wystąpienia do Burmistrza #MiastoMarki.

Podobnie jak w przypadku innych pism, tak i to jest wynikiem próśb Mieszkańców, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe dla rowerzystów na ww. skrzyżowaniu (argumentacja w treści pisma).

Przyznam, że ja również miałem w tym miejscu zdarzenie, które mocno podniosło mi ciśnienie, dlatego w pełni zgadzam się z głosami Mieszkańców, którzy proszą o reakcję.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

STOP śmieciarzom!

Utrudni się wjazd dla śmieciarzy, którzy wyrzucali śmieci w okolice zbiornika wodnego „Konne”.

Przed wakacjami składałem pismo do Burmistrza #MiastoMarki (https://marki.net.pl/wpis-130499-wjazd_na_teren_przy…) w sprawie uniemożliwienia wjazdu na wspomniany teren, tym bardziej, że tuż obok został zamontowany szlaban (swego czasu wnioskowałem również o ten szlaban).

Mam nadzieję, że to jakże proste rozwiązanie skutecznie rozwiąże problem zaśmiecania okolic zbiornika.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Kilka kwestii związanych z ulicami: Spacerowa/Zielna, Mickiewicza, Pastelowa, Agrarna.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na przesłanie przeze mnie zgłoszenia do UM Marki (https://arekwerelich.wordpress.com/…/kilka-zgloszen…/) dowiadujemy się, że:

– niebawem wróci lustro drogowe na skrzyżowanie ulic Spacerowa/Zielna,

– zalegające na poboczu ul. Mickiewicza przewody zostały zgłoszone do właściwego gestora sieci

– drogi gruntowe ul. Pastelowa i Agrarna są zaliczone do bieżącej konserwacji – na tym etapie nie ma mowy o innej formie poprawy stanu tych dróg.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Dziki w mieście to problem zarówno dla Mieszkańców, jak i samych dzików.

#Dziki to przesympatyczne zwierzęta, ale w coraz większym stopniu utrudniają codzienne funkcjonowanie Mieszkańcom Marek oraz innych miejscowości #PowiatWołomiński.

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, ale również samych zwierząt wspólnie z radną Ewą Rosą złożyliśmy dziś interpelację do Starosty Wołomińskiego. Pytamy Starostę o znajomość problemu oraz możliwości jego ograniczenia lub rozwiązania.

Zdjęcie przykładowe.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspópnaSprawa