Zadaszenie na marecką ciuchcią? Do rozważenia, ale naszym zdaniem i nie tylko naszym ma to sens.

Już niebawem, bo najprawdopodobniej do końca stycznia marecka ciuchcia ma wrócić na swoje miejsce. Wydatki na prace renowacyjne wzbudziły wiele emocji wśród lokalnej społeczności, dlatego wychodzimy z propozycją, która naszym zdaniem przyczyni się do maksymalnego wydłużenia okresu do kolejnego remontu lokomotywy, a to ma oczywiście wpływ na oszczędności w miejskiej kasie w dłuższej perspektywie czasu. Więcej w samym piśmie oraz poniższym tekście.

„Skoro jednak decyzja o renowacji parowozu zapadała, a prace zostały zlecone i ciuchcia niebawem wróci na swoje miejsce, to należy pochylić się nad inną kwestią. Remont lokomotywy to kosztowne działania i zapewne ten kolejny będzie tylko droższy. Mówimy o kolejnym, bo to oczywiste, że za jakiś czas zajdzie taka potrzeba z uwagi na niszczenie parowozu.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą/wnioskiem, o rozważanie możliwości zadaszenia lokomotywy. Ograniczenie oddziaływania na parowóz takich czynników jak np. deszcz, czy promienie słoneczne maksymalnie wydłuży czas do kolejnych prac renowacyjnych, by za pięć czy dziesięć lat ciuchcia znowu nie wymagała takiego samego remontu To z kolei przełoży się na oszczędności w dłuższej perspektywie czasu. „

Na skrzyżowaniu DW631 z ul. Cmentarną zostanie zamontowane oznakowanie, informujące o dojeździe do Marek/Strugi.

Na skrzyżowaniu DW631 z ul. Cmentarną zostanie zamontowane oznakowanie, informujące o dojeździe do Marek/Strugi.

W imieniu Mieszkańców naszego miasta zabiegałem o to (https://arekwerelich.wordpress.com/…/oznakowanie…/) wspólnie z radną Ewą Rosą oraz radnymi Sejmik Województwa Mazowieckiego Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski

Planowanie i realizacja inwestycji drogowych. W tej właśnie sprawie złożyliśmy dziś wspólnie z radną Ewą Rosą interpelację do Starosty.

„Uważamy, że w przypadku planowania przyszłych prac na ulicach o tak dużym natężeniu ruchu, jak w przypadku ul. Tadeusza Kościuszki – należy uwzględniać porę oraz okres roku. Z całą pewnością prowadzenie prac w okresie wiosna – jesień, gdzie dzień jest dłuższy,

a warunki atmosferyczne dogodniejsze – pozytywnie wpłyną na skrócenie realizacji inwestycji. Podobnie okres wakacyjny, w którym co do zasady ruch pojazdów jest mniejszy. Warto również uwzględniać na etapie planowania prac ręczne kierowanie ruchem pojazdów, co w jakimś stopniu upłynni ruch wahadłowy i z całą pewnością wpłynie na poziom bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych prac. Jeśli jest to możliwe warto także uwzględniać technologie, które maksymalnie skrócą czas realizacji inwestycji.

Jesteśmy głęboko przekonani, że uwzględnianie na etapie planowanych inwestycji czynników, które wymieniamy w niniejszym piśmie, szczególnie w lokalizacjach, gdzie występuje bardzo duży ruch pojazdów – pozytywnie wpłynie na skrócenie prowadzonych prac, co przełoży się decydowane na zmniejszenie uciążliwości dla Mieszkańców. Ograniczanie utrudnień dla Mieszkańców powinno być jednym z głównych kryteriów na etapie planowania inwestycji.”

Oczywiście nasze stanowisko pośrednio odnosi się do wszystkich inwestycji drogowych, niezależnie od poziomu samorządu.

Bezpłatne linie autobusowe – pierwsze spostrzeżenia pasażerów.

Wspólnie z radną Ewą Rosą złożyliśmy interpelację do Starosty w sprawie bezpłatnych linii autobusowych. Wsłuchując się w głosy Mieszkańców naszego miasta zadaliśmy kilka pytań, dotyczących funkcjonowania m. in. linii, której trasa przebiega przez Marki. Chodzi głównie o zmianę godziny odjazdu ostatniego autobusu z przystanku ZĄBKI – WOLNOŚĆ 02 oraz zwiększenie częstotliwości kursowania od godz. 15:00, a nie jak jest obecnie od godz. 15:00 (powrót).

Bezpieczeństwo Mieszkańców i ich majątku.

W ostatnim czasie obserwujemy, chociażby przeglądając lokalne fora społecznościowe – dużo informacji na temat włamań i kradzieży na terenie Marek, ale również innych miejscowości powiatu wołomińskiego.

W związku z powyższym, wspólnie z radną Ewą Rosą zwróciliśmy się do Starosty z interpelacją, o podanie obecnej sytuacji kadrowej w komisariatach policji na terenie powiatu.

Wiemy, że Policja ma problemy kadrowe, co przekłada się na poziom bezpieczeństwa Mieszkańców, chcemy poznać skalę tych problemów oraz doprowadzić do uzupełniania wakatów, a jeśli będzie to możliwe do zwiększenia etatów – szczególnie w takich miastach jak Marki, gdzie liczba Mieszkańców, domów/mieszkań, samochodów dynamicznie zwiększyła się w ostatnich latach. Proporcjonalnie do tej sytuacji powinna się zwiększać liczba policjantów chroniących Mieszkańców oraz ich majątek.

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki.

Drodzy Państwo, chciałbym poznać Państwa opinie na temat dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych na terenie powiatu wołomińskiego (szkoły specjalne, oddziały integracyjne).

Mam tu na myśli kwestie związane z organizacją takiego dowozu (godziny zorganizowanej na ten cel komunikacji, zwrot kosztów dowozu), a także kwestie związane z wypełnianiem przez dyrekcje placówek oświatowych obowiązków, które nakładają na nie przepisy (zapewnienie opieki przy odbieraniu ucznia od przewoźnika, organizację czasu wolnego ucznia przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu, do czasu przyjazdu przewoźnika).

Będę wdzięczny rodzicom za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami,

Modernizacja placu zabaw w parku miejskim. To bardzo dobra wiadomość.

Jakiś czas temu w imieniu Mieszkańców naszego miasta wnioskowałem o modernizację wspomnianego placu zabaw. Nieco później podczas jednego ze spotkań z Burmistrzem otrzymałem zapewnienie, że prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość celem wygospodarowania środków w miejskiej kasie. Właśnie nadszedł ten czas. W imieniu Mieszkańców wielkie dzięki. Dobra robota.

Bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Sowińskiego/Stawowa.

W kwestii poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Sowińskiego/Stawowa. Oznakowanie pionowe i poziome zostało odnowione/uzupełnione. Choć przyznam, że mało trwałe jest te poziome i brak czerwonego wyznaczenia przejazdu dla rowerzystów. Niemniej jednak jest lepiej, niż było, więc na plus.

Poniżej moje wystąpienie w tej sprawie: https://wp.me/p1j3Kk-3wr

Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna w naszym mieście w przyszłym roku.

Zlikwidowanie istniejącej dziś wyspy między pasami, która tak naprawdę nie spełnia dziś żadnych funkcji – da możliwość wyznaczenia dodatkowego pasa ruchu. Dzięki temu zielona strzałka będzie realnym ułatwieniem dla pojazdów skręcających w stronę Radzymina, co w jakimś stopniu ograniczy korki na ul. Fabrycznej. Dziś strzałka co prawda jest, ale tylko w teorii, ponieważ jest zbyt wąsko, aby pojazdy mogły się minąć dojeżdżając do świateł. Kolejną kwestią jest remont chodnika na odcinku Piłsudskiego – Malinowa, tu czekamy na odwilż, aby sprawdzić stan chodnika i określić zakres jego remontu. W grę wchodzi również poszerzenie chodnika tuż obok ogrodzenia MOK-u, tak aby Mieszkańcy mogli swobodnie poruszać się chodnikiem, a nie wychodzić na ulicę (szczególnie rodzice z wózkami, osoby z niepełnosprawnościami, itd.).

O tym wszystkim rozmawiałem z Adamem Lubiakiem, starostą wołomińskim, który zapewnił, że w przyszłym roku zrealizujemy powyższe zadania – w imieniu Mieszkańców dziękuję za zrozumienie. Wcześniej od strony czysto technicznej spotkałem się na ul. Fabrycznej z naczelnikiem odpowiedzialnym za inwestycje drogowe w Powiecie, aby spojrzał fachowym okiem na obecnie funkcjonujące rozwiązania.

Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna, chodnik, przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Kościuszki/Wołodyjowskiego.

Wspólnie z naczelnikiem odpowiedzialnym za inwestycje w Powiecie doglądaliśmy budowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Kościuszki/Wołodyjowskiego. Obecnie trwają prace związane z odwodnieniem, ponieważ przejście będzie lekko wyniesione, więc należy ograniczyć do minimum zbieranie się wody przed przejściem.

Byliśmy również na ul. Fabrycznej, gdzie rozmawialiśmy o przebudowie skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna. Likwidacja wyspy między pasami umożliwiłaby realne wykorzystanie zielonej strzałki w kierunku Radzymina. Kolejnym tematem jest remont chodnika na odcinku Piłsudskiego – Malinowa. To właśnie ten odcinek chodnika jest najczęściej wykorzystywany przez pieszych (przychodnia, CAF3, bazar). Poczekamy na odwilż, aby pracownicy Starostwa ocenili stan chodnika i zakres prac. W tym przypadku mówimy również o likwidacji barier związanych z osobami ze szczególnymi potrzebami – szerokość chodnika, przy ogrodzeniu MOK-u jest zdecydowanie niewystarczająca. Ścięcie narożnika ogrodzenia MOK-u poprawiłoby obecną sytuację. Mówimy oczywiście o przyszłym roku.