Koniec z przejazdem po chodniku i pasie zieleni – ul. Braci Briggsów.

W otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożone przeze mnie pismo do Burmistrza #MiastoMarki (https://arekwerelich.wordpress.com/2022/05/13/nagminne-lamanie-przepisow-czyli-przejazd-od-strony-ul-braci-briggsow-w-kierunku-alei-marszalka-jozefa-pilsudskiego/) czytamy, że zostanie zamontowana zapora drogowa U-20b, która skutecznie uniemożliwi przejazd na „dziko” z ul. Braci Briggsów w kierunku Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do tej pory widok przejeżdżających w ten sposób pojazdów nie należy do rzadkości, co oczywiście stwarza realne niebezpieczeństwo do osób poruszających się chodnikiem w kierunku parku.

W kwestii m. in. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Lisa-Kuli/Ząbkowska.

Procedury ruszyły, ale na dziś władze naszego miasta nie są w stanie wskazać terminu przebudowy ul. Lisa-Kuli. Taką informację otrzymałem na złożone przeze mnie pismo w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Lisa-Kuli/Ząbkowska. Jeśli zaś chodzi o przejazd dla rowerzystów na ul. Ząbkowskiej, który mógłby połączyć ścieżki rowerowe po obydwu stronach tej ulicy, to na dziś nie są planowane pod tym kątem zmiany w organizacji ruchu. Należy mieć nadzieję, że długo wyczekiwana przebudowa ulicy Lisa-Kuli ruszy, bo jak wynika z odpowiedzi przedmiotowe skrzyżowanie jest ujęte w ramach przyszłych prac.

Poniżej pismo, które składałem w ww. sprawach:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/przejazd-dla…/

Będzie bezpieczniej!

Lustro na skrzyżowaniu drogi serwisowej z ul. Szpitalną zamontowane. W tym konkretnym przypadku proces wykonania był wydłużony z uwagi fakt, że droga serwisowa podlega obecnie pod #Mazowsze.

Poniżej informacje w tej sprawie:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/juz-niebawem…/

#EwaRosaAnna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof Strzałkowski

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Cykliczne spotkanie z Burmistrzem naszego miasta.

Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki rozmawialiśmy na tematy różne (o większych ratach kredytów, które musimy płacić również), ale oczywiście nie mogło zabraknąć tych, z którymi w ostatnim czasie zgłosili się do mnie Mieszkańcy naszego miasta.
👉 Problemy z oświetleniem na ul. Sowińskiego i Jana Pawła II – mam nadzieję, że problem szybko zniknie.
👉 Notoryczne podrzucanie śmieci i gabarytów na podwórko tzw. kamienic – teren zostanie objęty większą kontrolą, najprawdopodobniej poprzez miejski monitoring.
👉 zalewanie łącznika ul. Dobrej i Jasińskiego – są szanse, że problem zostanie skutecznie rozwiązany przy okazji modernizacji ciągu ulic Popiełuszki/Wyszyńskiego/Jana Pawła II/Dobra, która nastąpi w przyszłym roku.
Projekt modernizacji wygląda bardzo obiecująco i choć nie zakłada zmian w organizacji ruchu, to rozmawialiśmy o potrzebie wprowadzenia kilku zmian w dalszej kolejności (mam spisane prośby Mieszkańców w tej kwestii).
👉 Dodatkowo rozmawialiśmy o kilku indywidualnych sprawach, które w ostatnim czasie są w moim zainteresowaniu z uwagi na prośby Mieszkańców.

Bardzo dobre spotkanie.
#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Sprawa porzuconych pojazdów z ul. Okólnej i Pastelowej trafiła na Policję.

Sprawa pozostawionych/porzuconych pojazdów przy ul. Okólnej (parking Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach) oraz Pastelowej została przekazana Policji, celem ustalenia właścicieli wspomnianych pojazdów i obciążenia ich kosztem usunięcia.

Poniżej moje wystąpienie w tej sprawie:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/kolejne-porzucone…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego/Dobra.

Trwają prace projektowe na przebudowę ciągu ulic Ks. Popiełuszki, Kard. Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II oraz Dobrej, co pozwoli również na zmiany w geometrii skrzyżowania Sowińskiego/Dobra, a co za tym idzie podnieść poziom bezpieczeństwa w tym miejscu. Mnie osobiście, jak i Mieszkańców w imieniu których składałem stosowne pisma interesuje przejazd dla rowerzystów oraz przejście dla pieszych na wspomnianym skrzyżowaniu, dlatego cieszę się, że uda się podnieść poziom bezpieczeństwa w tej lokalizacji. Dziękuję Burmistrzowi #MiastoMarki za odpowiedź i podjęte działania. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wyłonić wykonawcę na wykonanie ww. prac.

Moje pismo w sprawie m. in. przejścia dla pieszych na ul. Sowińskiego:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/przejscie-dla…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Lustro drogowe na wyjeździe z drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania Sowińskiego/Stawowa?

Tak jak myślałem.

Droga wewnętrzna w rejonie skrzyżowania Sowińskiego/Stawowa jest drogą prywatną, a co za tym idzie UM Marki nie może zamontować lustra drogowego na wyjeździe z tej drogi.

Dokładne uzasadnienie oraz ewentualną ścieżkę proceduralną w przypadku chęci zamontowania takiego lustra przez właściciela/właścicieli wspomnianej drogi – przeczytamy w odpowiedzi na moje pismo w ww. sprawie, którą zamieszczam na poniżej załączonych zdjęciach.

Moje pismo w tej sprawie: https://arekwerelich.wordpress.com/…/lustro-drogowe-na…/

Przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna ogłoszony!

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna – zabiegałem o to od dłuższego czasu wspólnie z radną Ewą Rosą Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof Strzałkowski

Ogłoszenie przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej w tym miejscu jest wynikiem wielu spotkań i rozmów, za co bardzo dziękuję Grzegorzowi Obłękowskiemu, dyrektorowi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Główne finansowanie zostanie pokryte ze środków Mazowsza. Powiat oraz Miasto Marki przekazały w formie dofinansowań po 50 000 zł na ten cel.

Szacunkowy koszt realizacji to ok. 350 000 zł, o czym pisałem m. in. w tym materiale:

Poniżej informacja w powyższej sprawie, którą zamieścił Mazowiecki Zarząd Dróg Mazowieckich w Warszawie:

„Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ks. A. Poławskiego (DW 631) z ul. Dworkową i Główną w Miasto Marki.

Do 4 lipca wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu. ⏳

Sygnalizacja w tym miejscu znacznie poprawi bezpieczeństwo kierowców oraz ułatwi wyjazd z dróg niższej kategorii”.