Sprawa przeciążonych plecaków szkolnych uczniów.

Sprawa przeciążonych plecaków szkolnych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest marecki samorząd. W tej właśnie sprawie wspólnie z radną Ewą Rosą złożyliśmy pismo 1.02. (https://arekwerelich.wordpress.com/…/przeciazone…/) Z uwagi na to, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi – nieśmiało przypominamy się za sprawą poniższego pisma.

W naszej ocenie temat jest ważny, dlatego zależy nam na szerszej wiedzy w tej sprawie. Wspomnianym problemem interesujemy się również na poziomie szkół powiatowych – tu otrzymaliśmy już dawno odpowiedź (https://arekwerelich.wordpress.com/…/przeciazone…/)

W związku z realizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, we współpracy z Powiatem Wołomińskim projektem „Plecak ucznia, a prawidłowa postawa” Mamy też kilka pytań na temat realizowanego projektu (https://arekwerelich.wordpress.com/…/przeciazone…/)

Mając obszerną wiedzę w kwestii przeciążonych plecaków szkolnych uczniów chcemy drążyć temat na różnych poziomach.

Szykany na ul. Kurpińskiego.

To rozwiązanie od samego początku budziło wiele emocji i wątpliwości Mieszkańców, co jego skuteczności w poprawie bezpieczeństwa na ul. Kurpińskiego – szczególnie osób pieszych.

Temat powrócił po ostatnim wypadku na wspomnianej ulicy.

Wystąpiłem do Burmistrza naszego miasta z prośbą o ponową analizę bezpieczeństwa na tej ulicy, zwłaszcza że zdaniem Mieszkańców po zamontowaniu szykan nie nastąpiła realna poprawa. Wystąpiłem również dlatego, że jeszcze przed montażem szykan – na prośbę Mieszkańców prosiłem o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Kurpińskiego.

Lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Kmicica.

Z otrzymanych od Mieszkańców informacji wynika, że lustro drogowe zamontowane na skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Kmicica zniknęło, dlatego wspólnie z radną Ewą Rosą wystąpiliśmy do Starosty o ponowny montaż nowego lustra. Swego czasu, zaraz po wypadku na wspomnianym skrzyżowaniu Starosta przychylił się do naszego wniosku i lustro drogowe zostało zamontowane.

Ogłoszenia i nekrologi na tablicach ogłoszeniowych zamiast na słupach i drzewach.

Od dłuższego już czasu przyglądamy się z radną Ewą Rosą sytuacji związanej z drobnymi ogłoszeniami i nekrologami w naszym mieście. Chodzi oczywiście o ich zamieszczanie, a ma to miejsce głównie na przydrożnych drzewach i słupach, choć zdarzają się również mury budynków, czy ogrodzenia. Ostatnio w tej kwestii rozmawialiśmy również z Mieszkańcami naszego miasta, więc jak widać temat jest. Oczywiście nie jest to temat wiodący i z cała pewnością jest wiele ważniejszych problemów w mieście. Jeśli jednak przy naprawdę niewielkich nakładach udałoby się ucywilizować obecną sytuację i poprawić tym samym estetykę przestrzeni publicznej miasta, to warto podjąć w tym zakresie działania.

W piśmie do Burmistrza podajemy dwie lokalizacje, które już na stałe wpisały się w krajobraz naszego miasta, jako miejsca zamieszczania wspomnianych drobnych ogłoszeń i nekrologów – słup przy sklepie spożywczym (skrzyżowanie ul. Sportowej i Zajączka) oraz drzewo przy budynku komunalnym (ul. Piłsudskiego 86).

Zakładamy, że takich drzew i słupów na terenie Marek jest więcej, dlatego prosimy Mieszkańców naszego miasta po podanie ich w ankiecie, która powstanie na Facebooku. Wyniki ankiety zostaną przesłane do Urzędu Miasta Marki, jako uzupełnienie do poniższego pisma.

Wyłączenia oświetlenia drogowego na ul. Sowińskiego (od ul. Dobrej do ul. Stawowej).

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi wynika, że powodem wspomnianych wyłączeń jest zły stan przestarzałej instalacji, która wymaga częstych napraw. Opady deszczu, silny wiatr negatywnie wpływają na przestarzałe lampy sodowe. Dodatkowo częstym uszkodzeniom ulega szafa sterująca oświetleniem drogowym w tej lokalizacji (skrzyżowanie Sowińskiego/Stawowa).

Na dziś władze miasta nie są w stanie określić terminu modernizacji/wymiany wspomnianego oświetlenia. Jednocześnie deklarują bieżące naprawy w przypadku wystąpienia awarii.

Poniżej moje wystąpienie w tej sprawie:
https://arekwerelich.wordpress.com/2023/03/17/wylaczenia-oswietlenia-drogowego-przy-ul-sowinskiego-na-odcinku-stawowa-dobra/

Przeciążone plecaki uczniów – ciąg dalszy.

W nawiązaniu do naszej wcześniejszej interpelacji, złożyliśmy kolejną, a jest ona wynikiem realizowanego projektu „Plecak ucznia, a prawidłowa postawa” Mamy kilka pytań na temat realizowanego projektu.

Nadal oczekujemy też na odpowiedź Burmistrza/UM Marki w na pismo, które złożyliśmy 1.02.2023 r., czyli niebawem minie 3 miesiące. Dotyczy ono właśnie przeciążonych plecaków uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest marecki samorząd.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach, w przypadku samorządu powiatowego – szkołach ponadpodstawowych. Z jednej strony zwracając uwagę, z drugiej proponując, a z trzeciej sprawdzając działania i zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych – wystąpiliśmy wspólnie z radną Ewą Rosą do Starosty i Burmistrza Marek z pismami (https://arekwerelich.wordpress.com/…/bezpieczenstwa-i…/).

Na dziś otrzymaliśmy odpowiedź na naszą interpelację, którą zamieszczam poniżej. Z tego miejsca zwracam się do Wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie naszego powiatu – jeśli zauważyliście niepokojące Was sytuacje, niedociągnięcia lub zaniedbania, to bardzo proszę o zgłaszanie tych sytuacji do organów prowadzących szkoły lub bezpośrednio do mnie. (werelicharkadiusz@gmail.com).

Zły stan nawierzchni drogi – ul. Modrzewiowej w kontekście budowy/przebudowy tzw. „wielopaku” tj. ulic: Karłowicza, Sobieskiego – Modrzewiowa, Graniczna, Lisa Kuli, Mickiewicza.

Zły stan nawierzchni drogi – ul. Modrzewiowej w kontekście budowy/przebudowy tzw. „wielopaku” tj. ulic: Karłowicza, Sobieskiego – Modrzewiowa, Graniczna, Lisa Kuli, Mickiewicza. W imieniu Mieszkańców naszego miasta poprosiłem o poprawę nawierzchni ul. Modrzewiowej i udzielenie informacji na temat ww. przedsięwzięcia.