Powracający temat zbiornika wodnego „Konne”.

W dniu wczorajszym złożyłem na ręce burmistrza Marek wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego „Konne”. Posprzątanie terenu, kosze na śmieci, tablice informacyjne, ale również ławeczki dla wędkarzy, to niezbędne działania, które należy dziś wykonać, aby Mieszkańcy Zieleńca, ale również całych Marek mogli w pełni cieszyć się walorami tego wyjątkowego przecież zbiornika.

Sosnowa i Kościuszki, a budżet na rok 2017.

W dniu dzisiejszym złożyłem drogą elektroniczną wniosek do budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017. Sporo udało się nam już zrobić w tej sprawie, ale jeszcze wiele przed nami… czekamy m. in. na wyniki dofinansowania z ZIT – tu czeka ponad 2 mln zł. Nieustannie podkreślam, że tylko dzięki bardzo dobrej współpracy władz #MiastoMarki i#PowiatWołomiński jest szansa na realizację tej wyczekiwanej przez Mieszkańców inwestycji. Będzie dobrze, bo musi być dobrze… Optymizm i tylko optymizm…

14258340_1170726706328591_7251768248776275568_o

#WCpark To Wasz projekt!

Już od dziś Mieszkańcy Marek mogą oddawać swoje głosy na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Można głosować w formie tradycyjnej , jak również elektronicznej, a to wszystko dla wygody Mieszkańców Marek, którzy chcą wziąć udział w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku każdy z nas może oddać swój głos na jeden z projektów w każdej z kategorii: KULTURA I EDUKACJA, SPORT I REKREACJA, INFRASTRUKTURA DROGOWA oraz INNE.

Drodzy Mieszkańcy, w tym miejscu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kategorię INNE, gdzie jednym z projektów jest „Budowa publicznej, ogólnodostępnej toalety w Markach”. Lokalizacją wspomnianej toalety byłby miejski park przy ul. Piłsudskiego lub jego najbliższa okolica. Wniosek o budowę takiej toalety złożyłem w imieniu Was – Mieszkańców, ponieważ to właśnie Wy apelowaliście podczas jednego z moich dyżurów na bazarze przy ul. Paderewskiego o interwencję w tej sprawie. Dosłownie chwilę po tym dyżurze rozpocząłem pracę nad wnioskiem, który następnie złożyłem w Urzędzie Miasta Marki. To jest Wasz projekt!

Dziś macie Państwo doskonałą okazję, aby za pośrednictwem tego wniosku, Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizować swój apel o budowę publicznej i ogólnodostępnej toalety w Markach! Wystarczy oddać swój głos!

„Budowa publicznej i ogólnodostępnej toalety w parku miejskim w Markach jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, którzy licznie korzystają z miejskiej zieleni parku. Miejsce to jest głównym punktem rekreacji i spotkań mieszkańców Marek. W parku znajduje się również plac zabaw dla dzieci , z którego chętnie korzystają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Park jest także miejscem licznych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz wycieczek mareckich placówek oświatowo-przedszkolnych. To wszystko sprawia, że istnieje wyraźna potrzeba budowy w Markach publicznej i ogólnodostępnej toalety dla mieszkańców. Dodatkowym argumentem jest centralna lokalizacja parku, który przechodzi proces rewitalizacji i stanie się niebawem bardzo atrakcyjnym miejscem na mapie Marek – pewnego rodzaju wizytówka miasta.”- tak właśnie uzasadniłem swój wniosek. Myślę, że rzeczowo…

Głosuj online!

Pobierz kartę do głosowania w formie tradycyjnej

Pobierz zgodę opiekuna prawnego, jeśli osoba głosująca jest niepełnoletnia – forma tradycyjna

PLAKAT.jpg

Więcej o formach głosowania, terminach i zasadach poniżej:

ZASADY MARECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Ile środków do podziału? Pula środków zarezerwowanych do podziału w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego to 600.000 złotych. Maksymalny koszt proponowanego zadania nie może być wyższy niż 150.000 złotych. 

W jaki sposób można oddać głos na zgłoszone propozycje zadań? Aby oddać głos należy wypełnić kartę do głosowania, wskazując nie więcej niż 1 zadanie w każdej z kategorii. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek, który w momencie głosowania ma ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Kiedy i gdzie można oddać głos? od 15 do 30 września 2016 Kancelaria Urzędu Miasta Marki (pokój nr 6), Biblioteka Publiczna w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5), Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2), w godzinach otwarcia ww. instytucji 30 września będzie możliwość oddania głosu w Urzędzie Miasta Marki do północy podczas dodatkowego dyżuru.

Listownie na adres Urzędu Miasta Marki: al. marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” do 30 września 2016 – decyduje data stempla pocztowego

Mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  –  należy przesłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę do głosowania w formie zeskanowanego dokumentu,

Elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji do obsługi Mareckiego Budżetu Obywatelskiego znajdującej się pod adresem www.zdecyduj.marki.pl,

za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki – https://marki.eboi.pl do 30 września 2016 do godz. 23:59

Kiedy znane będą wyniki głosowania? Wyniki konsultacji opublikowane zostaną 20 października 2016.

Źródło: Urząd Miasta Marki

WPI Powiatu Wołomińskiego – inwestycje w Markach? To możliwe…

Są takie tematy, które wymagają szerokiej współpracy, dlatego złożyłem wczoraj wraz z radnym Janusz Werczyński wniosek do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) Powiatu Wołomińskiego Wszystko to dla dobra #MiastoMarki oraz #PowiatWołomiński Tematy: ciąg ulic Sosnowa i T. Kościuszki oraz budowa szkoły ponadgimnazjalnej. #dladobraMieszkańców

Są to inwestycje warte łącznie ponad 20 000 000 zł brutto, a więc bardzo dużo zważywszy na możliwości inwestycyjne Powiatu Wołomińskiego. Jest jednak realna szansa ich zrealizowania, ponieważ istnieją jeszcze środki zewnętrze, o które czynione są starania. Trzeba w tym miejscu podkreślić bardzo dobrą współpracę na linii Powiat Wołomiński – Miasto Marki. Widać wyraźne zrozumienie po stronie starosty Kazimierza Rakowskiego oraz burmistrza Jacka Orycha. Moja rola – pilnować tematu i zabiegać, gdzie się tylko da, aby inwestycje te wylądowały w moim ukochanym mieście 🙂

 

Przejście dla pieszych Równa/Kościuszki/Krótka oraz ograniczenie prędkości na ul. Równej.

Przejście dla pieszych w najbliższym sąsiedztwie skrzyżowania Równa/Kościuszki/Krótka oraz ograniczenie prędkości na ul. Równej to tematy mojego wniosku do Burmistrza Marek, który w imieniu Mieszkańców złożyłem wczoraj drogą elektroniczną. Wniosek nie generuje praktycznie żadnych kosztów, dlatego podobnie jak Mieszkańcy – liczę na możliwie szybkie działania w powyższych sprawach, za co już dziś dziękuję Burmistrzowi Jacek Orych

13331096_1094219437312652_6021746072881322700_n13322061_1094219453979317_256719125946507584_n

Problem z tzw. „żółtymi przyciskami”!

W związku ze zgłoszeniami Mieszkańców Marek złożyłem dziś w warszawskim oddziale GDDKiA pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli wszystkich tzw. „żółtych przycisków” przy przejściach dla pieszych na odcinku DK8 w Markach. Miejmy nadzieję, że GDDKiA podejmie działania w możliwe szybkim terminie, co pozwoliłoby uniknąć wielu nieprzyjemnych dla bezpieczeństwa sytuacji, o których wspominają sami Mieszkańcy.

Treść pisma:

W związku z głosami mieszkańców Marek, którzy informują o wadliwie działających urządzeniach – tzw. żółtych przyciskach dla pieszych, zamontowanych przy przejściach na odcinku DK nr 8 w Markach – zwracam się do Pana Dyrektora z następującym apelem:

Proszę o przeprowadzenie kontroli ww. urządzeń na terenie Miasta Marki (DK nr 8) w możliwie szybkim terminie.

Z informacji mieszkańców Marek wynika, że dochodzi do sytuacji, w których to przez dłuższy okres czasu, mimo wciśnięcia wspomnianego wyżej przycisku – nie zmienia się sygnalizacja świetlna umożliwiająca bezpieczne przejście pieszych przez jezdnię ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego. Ostatnie zgłoszenia dotyczyły m. in. przejścia dla pieszych w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera. Powyższe zdarzenia powodowały sytuacje, w których to piesi zmuszeni byli do przechodzenia przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle, co nie powinno mieć miejsca.

Dodatkowym argumentem do podjęcia niezwłocznych działań jest fakt, iż DK nr 8 jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem samochodowym w kraju, dlatego nie możemy dopuszczać do ww. sytuacji, w których to zagrożone jest zdrowie i życie mieszkańców Marek.

Z góry dziękuję za podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

13007116_1061839467217316_3490301540238855901_n

13007163_1061839420550654_1947894669265747159_n

Interpelacja w sprawie jakości obsługi pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

Z dużym niepokojem odczytuję opinie Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Wołominie, a dokładniej mówiąc świadczonych przez szpital usług. Mam tu głównie na myśli obsługę pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), gdzie podejście pracowników szpitala w Izbie Przyjęć/Rejestracji jest daleka od oczekiwań pacjentów. Opisując najkrócej wspomniane zastrzeżenia mógłbym je określić stwierdzeniem – niemiła obsługa. Oczywiście nie byłoby w tym nic złego, bo każdy przecież może mieć tzw. „gorszy dzień”, gdyby nie fakt, że opinie te się powtarzają,
a dodatkowo dochodzą do tego opinie lekceważenia pacjentów, czy brak chęci udzielenia podstawowych informacji – jednym słowem niezadowalająca jakość obsługi pacjentów naszego Powiatu.

Chciałbym zaznaczyć, że moja interpelacja nie ma na celu jakiegokolwiek ataku na Szpital Powiatowy w Wołominie – jako całości, ponieważ w placówce tej pracuje wielu wartościowych i wspaniałych fachowców. Proszę potraktować moje pismo jako troskę
o pacjentów – Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, którzy muszą odczuwać szerokorozumiane zadowolenie z usług szpitala w ich pełnym zakresie. Jednocześnie, dbając o dobry wizerunek Powiatu Wołomińskiego nie możemy sobie pozwolić na ww. sytuacje.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Starosty z prośbą podjęcia stosownych działań mających na uwadze poprawę jakości obsługi pacjentów w Szpitalu Powiatowym
w Wołominie. Proszę również o informację, jakie działania podjęła dyrekcja szpitala w celu wyeliminowania zdarzeń, o których wspominam w pierwszej części tego pisma.

W imieniu swoim, jak i Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego z góry dziękuję Panu Staroście za podjęte działania.

Powyższej treści interpelację złożyłem na ręce Starosty Powiatu Wołomińskiego. Czekam na odpowiedź.

szpital

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie projektu drogi powiatowej Sosnowa-Kościuszki.

Ciąg ulic Sosnowa-Kościuszki, począwszy od skrzyżowania Sosnowa/Kościuszki/Okólna/Mickiewicza, a na granicy Marek z Warszawą kończąc – wszedł z początkiem 2015 roku w zarząd dróg Powiatu Wołomińskiego. Nie ukrywam, że zależy mi na tym, aby wspomniane ulice zostały gruntownie wyremontowane, co będzie rodziło wydatki na poziomie kilku milionów złotych. Pierwszym etapem, który musi zostać zamknięty jest projekt budowy ww. ciągu ulic, który to został zlecony w drodze porozumienia przez Powiat Wołomiński – Gminie Marki. W tym właśnie celu złożyłem w mareckim urzędzie wniosek o udostepnienie informacji publicznej. Treść złożonego wniosku zamieszczam poniżej:

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 112″ poz. 1198 z zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Z dniem 1.01.2015 roku ciąg ulic Sosnowa – Tadeusza Kościuszki w Markach przeszły w zarządzanie Powiatu Wołomińskiego, a co za tym idzie, to na Powiecie Wołomińskim ciąży obecnie dbanie o stan ww. ulic. Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że stan tych ulic, zwłaszcza po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji wskazuje na potrzebę ich remontu. Należy podjąć próbę, aby wspomniany remont został dokonany kompleksowo – z uwzględnieniem odwodnienia i przebudowy skrzyżowania ulic: Sosnowa – Kościuszki – Okólna – Mickiewicza. Wiadomym jest, że realizacja tej inwestycji nie należy do najłatwiejszych z uwagi na wykup gruntów niezbędnych do wykonania zakładanych prac, a to skutkuje wykonaniem tej inwestycji na przełomie kilku lat.

W tegorocznym budżecie Powiatu Wołomińskiego zabezpieczono kwotę 100000 zł na projektowanie ww. dróg, która zostanie przekazana na rzecz Miasta Marki, po dostarczeniu noty księgowej za wykonanie wspomnianego projektu. Termin realizacji tego zadania upływa z końcem 2015 roku, a wynika to z porozumienia zawartego między Powiatem Wołomińskim, a Miastem Marki.

W tej sytuacji, mając na uwadze rozłożony w czasie proces realizacji ww. inwestycji, a co za tym idzie czas, na którym powinno nam zależeć – zwracam się z następującymi zapytaniami:

Na jakim obecnie etapie jest projektowanie ciągu ulic Sosnowa – Tadeusza Kościuszki, które zostało w drodze dotacji powierzone Miastu Marki?

Czy jest jakiekolwiek ryzyko nie dotrzymania terminu wykonania ww. projektu w tym roku, a jeśli tak, to z czego to wynika?

Jeśli w dniu złożenia powyższego pisma – Miasto Marki dysponuje już gotową dokumentacją projektową, to zwracam się z prośbą o możliwość jej przesłania wraz z odpowiedzią na powyższy wniosek. Chodzi mi głównie o kosztorys wykonania ww. inwestycji – w rozbiciu na poszczególne pozycje, w tym wykupy gruntów pod inwestycję?

IMG_20151202_143424

Będzie dodatkowe oznakowanie mareckich ulic!

Pamiętacie temat dodatkowego oznakowania mareckich ulic oraz dyskusję w tej sprawie, która toczyła się na naszym forum? Chciałbym poinformować, że wniosek, który składałem w tej sprawie do burmistrza w znacznej części zostanie lub został już spełniony. Burmistrz przychylił się do wskazanych we wniosku lokalizacji, co sprawi, że dodatkowe oznakowanie zafunkcjonuje przy następujących ulicach: Środkowa, Gen. Zajączka, Lisa Kuli oraz Mickiewicza.

Zdaję sobie sprawę z faktu, że dodatkowe oznakowanie nie rozwiąże kompleksowo poruszanego tematu, ale z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa we wskazanych lokalizacjach. Nawet pojedyncze oznaki uświadomienia kierowców będą na korzyść mieszkańców Marek, którzy na co dzień pieszo pokonują drogę do szkoły, sklepu, pracy itp.

odp znaki