STOP śmieciarzom!

Utrudni się wjazd dla śmieciarzy, którzy wyrzucali śmieci w okolice zbiornika wodnego „Konne”.

Przed wakacjami składałem pismo do Burmistrza #MiastoMarki (https://marki.net.pl/wpis-130499-wjazd_na_teren_przy…) w sprawie uniemożliwienia wjazdu na wspomniany teren, tym bardziej, że tuż obok został zamontowany szlaban (swego czasu wnioskowałem również o ten szlaban).

Mam nadzieję, że to jakże proste rozwiązanie skutecznie rozwiąże problem zaśmiecania okolic zbiornika.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Kilka kwestii związanych z ulicami: Spacerowa/Zielna, Mickiewicza, Pastelowa, Agrarna.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na przesłanie przeze mnie zgłoszenia do UM Marki (https://arekwerelich.wordpress.com/…/kilka-zgloszen…/) dowiadujemy się, że:

– niebawem wróci lustro drogowe na skrzyżowanie ulic Spacerowa/Zielna,

– zalegające na poboczu ul. Mickiewicza przewody zostały zgłoszone do właściwego gestora sieci

– drogi gruntowe ul. Pastelowa i Agrarna są zaliczone do bieżącej konserwacji – na tym etapie nie ma mowy o innej formie poprawy stanu tych dróg.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Kąpieliska w najbliższym sąsiedztwie Marek.

Ostatnio otrzymałem kilka pytań od Mieszkańców na temat okolicznych kąpielisk, z których mogliby bez obaw skorzystać.

Oczywiście te najbliższe Marek, w których kąpiel jest dozwolona, a parametry wody regularnie kontrolowane to: glinianki w Zielonce (przez wielu nazywane jako „Ceramika”) oraz tzw. „Dzika Plaża” nad Zalewem Zegrzyńskim.

Poniżej zamieszczam najświeższy komunikat Główny Inspektorat Sanitarny (z 13.07.2022 r.) dotyczący tych właśnie kąpielisk.

Mam nadzieję, że informacja okaże się dla wielu przydatna.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich

Dziki w mieście to problem zarówno dla Mieszkańców, jak i samych dzików.

#Dziki to przesympatyczne zwierzęta, ale w coraz większym stopniu utrudniają codzienne funkcjonowanie Mieszkańcom Marek oraz innych miejscowości #PowiatWołomiński.

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, ale również samych zwierząt wspólnie z radną Ewą Rosą złożyliśmy dziś interpelację do Starosty Wołomińskiego. Pytamy Starostę o znajomość problemu oraz możliwości jego ograniczenia lub rozwiązania.

Zdjęcie przykładowe.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspópnaSprawa

Informacyjnie. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna.

W kwestii budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna – na ogłoszony przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przetarg odpowiedziało 6 wykonawców (załączone zdjęcie).

Co jest na ten moment najważniejsze?

👉 Kilku wykonawców, którzy składając oferty wyrazili zainteresowanie realizacją ww. przedsięwzięcia.

👉 Oferowane kwoty, z których większość mieści się w zakładanym na to cel budżecie #Mazowsze

#PowiatWołomiński oraz #MiastoMarki partycypują w tym zadaniu, przeznaczając po 50 000 zł.

Czas na podpisanie umowy i do dzieła.

Węzeł „Wołomin” S8 – wsparcie władz Mazowsza dla realizacji tego zadania.

Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas dzisiejszej sesji podjął decyzję w drodze uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz #PowiatWołomiński Środki w wysokości ponad 1,1 mln zł zostaną przeznaczone na realizację prac budowlanych związanych z naprawą szkód, które wyrządzili wandale na przełomie ostatnich lat. Chodzi głównie o wiadukt nad trasą #S8, którego funkcjonowanie jest niezbędne do oddania węzła „Wołomin”. Pozostałe środki zabezpieczy na ten cel Powiat. Szacowany wydatek to ok. 1,6 mln zł. Inwestycja ma niewątpliwe dużo pecha, ponieważ ciągnie się już od ok. 10 lat, a formalnie od 2013 r., w którym to podpisano porozumienie Mazowsze/Powiat/GDDKiA (o tym więcej w uzasadnieniu do załączonej poniżej uchwały). Wydaje się, że po drodze – historycznie popełniono wiele błędów na różnych poziomach. Dziś jednak najważniejsze jest jak najszybsze oddanie węzła kierowcom, co zdecydowanie usprawni komunikację na terenie powiatu wołomińskiego, szczególnie dla Mieszkańców Wołomina, Radzymina i Kobyłki. Dzisiejsza decyzja radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego z całą pewnością przyśpieszy ten proces. Powiat musi teraz niezwłocznie zrealizować zadanie, co mam nadzieję nastąpi w ciągu kilku miesięcy – w przetargu została złożona jedna oferta na wykonanie, po zabezpieczeniu środków finansowych zostanie podpisana umowa, która zakłada okres prac właśnie na ok. dwa miesiące.

Krzysztof StrzałkowskiAnna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoPiotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Rosa Adam Łossan Tomasz Kalata Tomasz Szturo Igor Sulich Jerzy Mikulski

Koniec z przejazdem po chodniku i pasie zieleni – ul. Braci Briggsów.

W otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożone przeze mnie pismo do Burmistrza #MiastoMarki (https://arekwerelich.wordpress.com/2022/05/13/nagminne-lamanie-przepisow-czyli-przejazd-od-strony-ul-braci-briggsow-w-kierunku-alei-marszalka-jozefa-pilsudskiego/) czytamy, że zostanie zamontowana zapora drogowa U-20b, która skutecznie uniemożliwi przejazd na „dziko” z ul. Braci Briggsów w kierunku Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do tej pory widok przejeżdżających w ten sposób pojazdów nie należy do rzadkości, co oczywiście stwarza realne niebezpieczeństwo do osób poruszających się chodnikiem w kierunku parku.

W kwestii m. in. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Lisa-Kuli/Ząbkowska.

Procedury ruszyły, ale na dziś władze naszego miasta nie są w stanie wskazać terminu przebudowy ul. Lisa-Kuli. Taką informację otrzymałem na złożone przeze mnie pismo w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Lisa-Kuli/Ząbkowska. Jeśli zaś chodzi o przejazd dla rowerzystów na ul. Ząbkowskiej, który mógłby połączyć ścieżki rowerowe po obydwu stronach tej ulicy, to na dziś nie są planowane pod tym kątem zmiany w organizacji ruchu. Należy mieć nadzieję, że długo wyczekiwana przebudowa ulicy Lisa-Kuli ruszy, bo jak wynika z odpowiedzi przedmiotowe skrzyżowanie jest ujęte w ramach przyszłych prac.

Poniżej pismo, które składałem w ww. sprawach:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/przejazd-dla…/

O bezpieczeństwie na terenie powiatu wołomińskiego.

Piątkowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku #PowiatWołomiński tradycyjnie w szerszym gronie. W obradach udział wzięli m. in. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Prokuratur Rejonowa, przedstawiciel Komendanta Wojskowego Centrum Rekreacji Warszawa – Praga. Główny temat to oczywiście bezpieczeństwo, szereg przedstawionych danych, omówienie zagrożeń, a z ciekawostek np. fakt, że na terenie naszego powiatu przebywa obecnie ok. 260 uchodźców z Ukrainy (pobyt zorganizowany w hotelach) oraz ok. 9000 (prywatne lokale, rodziny).