Zapraszam i zachęcam do współpracy

Ogromny potencjał Mieszkańców naszej lokalnej społeczności sprawia, że wokół nas dzieje się wiele dobrego ❤️

Współpraca buduje, a każde nowe pomysły, inicjatywy, aktywności mogą przynieść jedynie więcej pozytywnych zmian. W ostatnim czasie spotkałem na swojej samorządowej drodze wiele niebywale wartościowych osób, z którymi już dziś bliżej współpracuję. Fajnie jeśli to grono poszerzy się w najbliższej przyszłości 🙂

Tak dla inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego na terenie powiatu wołomińskiego, w tym naszego miasta!

Wspólnie z wicemarszałkiem Wiesław Raboszuk, przewodniczącą komisji odpowiedzialnej za infrastrukturę drogową Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof StrzałkowskiPiotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego rozmawialiśmy o wsparciu Mazowsza dla inwestycji na terenie powiatu wołomińskiego, w tym tych na terenie Marek.

W przypadku naszego miasta mówimy o rozbudowie ul. Wilczej od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej. Nie ukrywam, że wielu Mieszkańców tej ulicy prosiło mnie o wsparcie, dlatego zabiegam (wspólnie z samorządowcami na poziomie Mazowsza) o dofinansowanie tej inwestycji. Chodzi o niemałą kwotę 4 mln zł – o którą wnioskuje marecki samorząd. Każda złotówka, która przyczyni się do poprawy infrastruktury naszego miasta, a co za tym idzie poprawy warunków życia Mieszkańców jest na wagę przysłowiowego złota. Zawsze będę wspierał dobre projekty.

Głęboko w to wierzę, że dzięki bardzo dobrej współpracy nie tylko przebudowa ul. Wilczej w naszym mieście, ale również inne inwestycje na terenie powiatu zostaną zrealizowane dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Platforma Obywatelska Marki

WYBIERAJ MĄDRZE, NIE ODBIERAJ INNYM SZANSY!

𝐒𝐎𝐑 𝐜𝐳𝐲 𝐍𝐨𝐜𝐧𝐚 𝐢 𝐒́𝐰𝐢𝐚̨𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐎𝐩𝐢𝐞𝐤𝐚 𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐨𝐭𝐧𝐚❓

To kluczowe pytanie w kontekście sprawnego funkcjonowania SOR-u. Jak się bowiem okazuje wiele osób zgłaszających się na Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinna się na nim znaleźć, ponieważ ich stan zdrowia kwalifikuje te osoby do korzystania z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Ciężko dziś ocenić, czy dzieje się to świadomie, czy z braku wiedzy pacjentów. Jedno jest pewne – w ten sposób zwiększa się obciążenie SOR-u, co w konsekwencji wydłuża czas oczekiwania oraz dezorganizuje pracę tego ważnego w każdym szpitalu oddziału.

Kiedy zatem udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a w jakich sytuacjach skorzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

​𝗦𝗭𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗡𝗬 𝗢𝗗𝗗𝗭𝗜𝗔Ł 𝗥𝗔𝗧𝗨𝗡𝗞𝗢𝗪𝗬 (𝗦𝗢𝗥)

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) – udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same.

Do SOR pacjent może zgłosić się bez skierowania.

Nie obowiązuje rejonizacja.

W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki.

O ko­lej­no­ści przy­jęć pa­cjen­tów nie de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­sze­nia na SOR, a stan zdro­wia we­ry­fi­ko­wa­ny przez per­so­nel me­dycz­ny❗

​ ​

Do SOR można zgłosić się np. w przypadku:

– urazu

– złamania

– zatrucia

– napadu drgawek

– utraty przytomności

– nasilonej duszności

– nagłego silnego bólu brzucha

– krwawienia z przewodu pokarmowego

– silnego krwawienia z dróg rodnych lub dróg moczowych

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.

​ ​

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania:

– recepty na stosowane przewlekle leki,

– konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,

– zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

– SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

– Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

​ ​

𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝗦𝗢𝗥 – https://szpitalwolomin.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-sor/

​ ​𝗡𝗢𝗖𝗡𝗔 𝗜 𝗦́𝗪𝗜𝗔̨𝗧𝗘𝗖𝗭𝗡𝗔 𝗢𝗣𝗜𝗘𝗞𝗔 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗢𝗧𝗡𝗔 (𝗡𝗶𝗦́𝗢𝗭)

​ ​Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy:

– od poniedziałku do piątku

– w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy

– bezpłatnie

– bez skierowania.

W ramach NiŚOZ pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

​ ​Z NiŚOZ możesz skorzystać w przypadku:

– nagłego zachorowania

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy środki domowe lub lekarstwa dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

​ ​

W ramach NiŚOZ nie można uzyskać:

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝗡𝗶𝗦́𝗢𝗭 – https://szpitalwolomin.pl/nocna-i-swiateczna-opieka…/

Tekst w dużej części opracowany przez Akademia NFZ.

Bezpieczeństwo w naszym mieście.

Dziś spotkałem się z komendantem Komisariatu Policji w Markach. Komisarz Marek Kosela 1 grudnia 2021 r. został powołany na to stanowisko.

Nie ukrywam, że spotkanie było wynikiem wielu wiadomości, które do mnie trafią ze strony Mieszkańców naszego miasta, ale również dyskusji, które rozgorzały w mediach społecznościowych. Zarówno wspomniane wiadomości, jak i dyskusje dotyczą bezpieczeństwa w naszym mieście. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni kradzieżami i włamaniami na terenie Marek, w niektórych sytuacjach daje się wyczuć bezradność Mieszkańców wobec zuchwałości przestępców, którzy są w stanie skutecznie uprzykrzyć życie w naszym mieście.

Problem jak zwykle jest złożony i wiele czynników składa się ogólnie na nie najlepszą sytuację w naszym mieście pod względem bezpieczeństwa.

– Po pierwsze rozwój naszego miasta na przełomie ostatnich lat, za czym nie poszły stosowne wzmocnienia kadrowe mareckiego komisariatu.

– Po drugie braki kadrowe obecnej obsady komisariatu, gdzie dziś jest 5, a za chwilę będzie 6 wakatów na 36 etatów, co sprawia ograniczenia w patrolowaniu ulic naszego miasta.

– Po trzecie ogólnie zła sytuacja kadrowa w szeregach Policji w kraju, z naciskiem na Warszawę i okolice. W KPP w Wołominie braki sięgają ok. 25%, to blisko setka funkcjonariuszy.

– Po czwarte powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w sposób naturalny spowodowało mniejsze zainteresowanie pracą w Policji na rzecz właśnie WOT.

– Po piąte fakt, że w wyniku braków funkcjonariuszy na terenie powiatu, to marecki patrol zostaje wykorzystywany jako pierwszy wolny do działań poza granicami naszego miasta.

– Po szóste specyfika naszego miasta, czyli duży obszar o stosunkowo małym zagęszczeniu Mieszkańców, w porównaniu np. do sąsiednich Ząbek, gdzie liczba funkcjonariuszy jest na podobnym poziomie.

– Po siódme pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju sprawia, że ludzie oszczędzając szukają okazji kupna taniej, okazyjniej. To w konsekwencji powoduje, że zwiększa się na takie okazyjne produkty popyt, a to dalej sprawia, że zwiększają się kradzieże np. kół samochodowych, itp.

Pan komendant zobrazował mi chyba wszystkie problemy, z którymi boryka się w codziennej pracy. Ja z kolei wskazałem najistotniejsze problemy, które zgłaszają Mieszkańcy, a że jestem dość dobrze poinformowany z uwagi na dobry kontakt z Mieszkańcami były one bardzo cenne dla Pana komendanta. Otrzymałem również zapewnienie pełnego wsparcia w sytuacji zgłoszeń, które w różnej formie będą do mnie trafiały ze strony Mieszkańców.

Wartym podkreślenia jest fakt, że mimo znacznie mniejszej obsady, marecka Policja ma porównywalne wyniki swoich działań do tej w Wołominie – liczba zgłoszeń jest zbliżona.

Ze swojej strony zapewniłem Pana komendanta, że będę zabiegał na różnych poziomach o uzupełnienie wolnych wakatów w mareckim komisariacie, a jeśli będzie to tylko możliwe o zwiększenie etatów.

To było bardzo dobre i cenne spotkanie. Oczywiście nie pierwsze i z całą pewnością nie ostatnie.

Z budżetu Powiatu Wołomińskiego stale wspieramy Komendę Powiatową Policji, finansując lub współfinansując zakup radiowozów i sprzętu.

Wsparcie dla maturzystów!

Do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński trafiło 450 KODÓW DOSTĘPOWYCH DO PLATFORMY LECTURUS. 
Maturzyści otrzymują dostęp do lekcji przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:
– języka polskiego
– matematyki
– języka angielskiego.
Ponad 25 lekcji z każdego przedmiotu, przerobienie materiału z całego etapu nauki w szkole średniej.

Ulica Pastelowa.

W imieniu Mieszkańców naszego miasta zwróciłem się do stosownego wydziału UM Marki w kwestii złego stanu nawierzchni ul. Pastelowej. Zdaję sobie sprawę, że lista ulic, która mogłaby być tematem tego zgłoszenia jest o wiele dłuższa. Niemniej jednak Mieszkańcy konkretnie tej ulicy poprosili mnie o wsparcie. Mam nadzieję, że UM podejmie działania w tej sprawie.

Przeciążone plecaki uczniów – pierwsza z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy w tej sprawie już jest. To odpowiedź z poziomu Powiatu.

Na tym etapie prosiliśmy o informacje na temat przeprowadzonych kontroli w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem poziomu nauczania. Okazało się, że szkoły ponadpodstawowe nie podlegały kontrolom, a w podstawówkach, tych kontrolowanych dochodziło do przekroczeń norm. Prosiłem również o informacje na temat prowadzonych działań na rzecz ograniczenia problemu przeciążonych plecaków szkolnych. Czytając odpowiedź na pytanie nr 4 zastanawiamy się, czy i na jaki poziom krajowy trafią informacje pokazujące ewidentny problem przeciążonych plecaków? Wiemy, że do Wojewódzkiej Stacji Epiemiologiczno – Sanitarnej, ale co dalej?

Ciszy odpowiedź na pytania 6 i 7, gdzie stwierdzono, że będą prowadzone kolejne kontrole, mamy nadzieję, że w większej liczbie placówek oświatowych i na większym terenie powiatu wołomińskiego – będziemy pytać o wyniki tych kontroli. Jeszcze bardziej cieszy deklaracja PSSE w Wołominie o przeprowadzeniu akcji edukacyjnej „Plecak ucznia a prawidłowa postawa”. Mamy nadzieję, że akcja choć w pewnym stopniu wpłynie na uzdrowienie obecnej sytuacji. Będziemy śledzić na bieżąco prowadzoną akcję i zapytamy o zakres przeprowadzonych działań w ramach tej akcji.

Podobne pismo skierowaliśmy do Burmistrza Miasta Marki, w odniesieniu do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest nasza gmina. Na dziś nie mamy jeszcze odpowiedzi. Po jej otrzymaniu i zebraniu wszelkich danych i informacji z tych pism podejmiemy kolejne działania, bo już dziś widać, że są one potrzebne.

Zdrowie dzieci i młodzieży nie jest nam obojętne i nie możemy biernie przyglądać się sytuacji, w której dzieci dźwigają przeciążone plecaki, niszcząc własne zdrowie – tylko dlatego, że dorośli lekceważą ten problem.

Poniżej link do pism, które złożyliśmy w ww. sprawie razem z radną Ewą Rosą:

.

Kolejny złom do usunięcia.

Kolejny złom do usunięcia – parking przed Przedszkolem Miejskim nr 2, przy ul. Dużej w Markach.

Dziś w imieniu Mieszkańców naszego miasta dokonałem stosownego zgłoszenia w mareckim UM. Mam nadzieję, że szybko uda się pozbyć tego pojazdu, tym bardziej, że miejsca parkingowe przed placówkami oświatowymi są bardzo potrzebne.

Kałuże od ogrodzenia do ogrodzenia.

Z uwagi na wiele zgłaszanych przez Mieszkańców tematów, zgłosiłem w stosownym wydziale UM Marki problem, który występuje w naszym mieście w wielu lokalizacjach.

Chodzi o zaleganie wody po opadach deszczu na mareckich drogach i nie chodzi tu o zwykłe kałuże, a o takie które uniemożliwiają swobodne poruszanie się Mieszkańców pieszo – od ogrodzenia do ogrodzenia. Problem ten występuje zarówno na drogach gruntowych, jak i asfaltowych, oczywiście z przewagą tych pierwszych.

„Edukacja w zakresie profilaktyki nowotworów raka sromu oraz raka trzonu macicy”

Drogie Panie,

gorąco zachęcam do zapoznania się z poniższą propozycją, czyli projektem „Edukacja w zakresie profilaktyki nowotworów raka sromu oraz raka trzonu macicy” realizowanym przez Ogólnopolską Organizację Kwiat Kobiecości Zadanie dofinansowane z budżetu #Mazowsze.

Poniżej link do pobrania pierwszej i drugiej części bezpłatnego e-booka edukacyjnego pt. „Wykrycie oznacza życie”: www.kwiatkobiecosci.pl/ebook

Celem e-booka jest zwiększenie świadomość kobiet na temat profilaktyki i badań diagnostycznych nowotworów ginekologicznych, co w przyszłości, mamy nadzieję, zaowocuje zmniejszeniem umieralności z powodu raka sromu i raka endometrium.