Interpelacja w sprawie wsparcia przez Powiat Wołomiński działań Mieszkańców i samorządów dotyczących poprawy ochrony akustycznej na niektórych odcinkach obwodnicy Marek.

W nawiązaniu do ostatnich działań rad gmin i miast naszego powiatu (Marki, Radzymin, Zielonka, Kobyłka), które są wynikiem głosów Mieszkańców w sprawie niewystarczającej ochrony akustycznej na niektórych odcinkach obwodnicy Marek lub jej całkowitego braku – złożyłem dziś na ręce Starosty interpelację. Cel jest jeden – wsparcie ponad podziałami, dla dobra Mieszkańców, dla jak najszybszego rozwiązania zaistniałego problemu. Z obwodnicy Marek muszą cieszyć się wszyscy Mieszkańcy, niezależnie, czy mieszkają od niej w znacznej odległości, czy sąsiadują przez okno swojego domu lub mieszkania.

Ekrany10001.jpg

Ekrany20002.jpg

s8